ContactKeeper

ContactKeeper 1.4.2

Dane kontaktowe przyjaciół i znajomych w jednym miejscu

Zalety

  • Umożliwia wprowadzenie wszystkich najważniejszych danych osobowych
  • Kalendarz urodzin

Wady

  • Niektórym użytkownikom wyda się zbyt prosty

Bardzo dobry
8

ContactKeeper to menadżer danych osobowych Twoich kontaktów (znajomi, rodzina, współpracownicy, klienci) w jednej bazie danych. Program przypomina o urodzinach i wyświetla prosty kalendarz.

ContactKeeper umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o osobach: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numerów telefonów i adresów mailowych. Jeśli chcesz wprowadzić więcej informacji, możesz skorzystać z pola "Notes" (Notatki). Program pozwala także stworzyć kalendarz urodzin na podstawie dat zapisanych w bazie danych.

Bazę danych możesz przeszukiwać stosując nazwisko, jego część lub okres między wybranymi datami. Możesz również wyeksportować jej zawartość w formacie TXT (zwykły tekst) lub HTML (strona internetowa).

ContactKeeper pozwala przechowywać dane znajomych w jednym miejscu. Warto zapisać plik z bazą danych (ContactKeeper.mdb) w innym komputerze lub w pamięci typu pendrive, na wypadek awarii twardego dysku.

ContactKeeper

Download

ContactKeeper 1.4.2

Opinie użytkowników o ContactKeeper